foto1
Siedziba
foto1
ASF - aktualna sytuacja
foto1
ASF - informacje dla hodowców
foto1
Ptasia grypa
foto1
Rolniczy Handel Detaliczny


Na terenie powiatu włoszczowskiego realizowany jest Program zwalczania Choroby Aujeszkyego u świń, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń (Dz.U. z 2008r., Nr 64,poz.397 z późn. zm.). Przewidywany czas realizacji programu, to lata 2008 - 2013.

Programem są objęte wszystkie stada świń i dzików, z wyjątkiem dzików, które nie są utrzymywane w gospodarstwie. W programie uczestniczą gospodarstwa, dla których istnieje obowiązek rejestracji, zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Udział hodowców i producentów świń w programie jest obowiązkowy. Głównym celem wprowadzenia programu jest uwolnienie terytorium Rzeczypospolitej od tej choroby. W dniu zakończenia realizacji programu wszystkie województwa zostaną uznane za urzędowo wolne od wirusa choroby Aujeszkyego u świń. Finalizacja założeń programu w konsekwencji ma umożliwić swobodny handel trzodą chlewną z państwami, które są wolne od choroby Aujeszkyego lub w których jest realizowany program zwalczania tej choroby. Zgodnie z decyzją Komisji 2008/185/WE państwa, które nie są wolne od choroby Aujeszkyego lub które nie prowadzą programu zwalczania choroby mają zakaz handlu z państwami członkowskimi Unii Europejskiej lub ich regionami, które spełniają powyższe warunki.

S Z A N O W N I         P A Ń S T W O

 

W CELU USPRAWNIENIA PAŃSTWA OBSŁUGI ORAZ ZAPEWNIENIA KONTAKTU Z PRACOWNIKAMI MERYTORYCZNYMI, POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII WE WŁOSZCZOWIE WYZNACZA DO

ODWOŁANIA DNI: PONIEDZIAŁEK I PIĄTEK

JAKO DNI, W KTÓRYCH MOŻNA W SEKRETARIACIE SKŁADAĆ WNIOSKI ORAZ ODBIERAĆ ZAŚWIADCZENIA I DECYZJE WYDAWANE PRZEZ POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII WE WŁOSZCZOWIE