foto1
Siedziba
foto1
ASF - aktualna sytuacja
foto1
ASF - informacje dla hodowców
foto1
Ptasia grypa
foto1
Rolniczy Handel Detaliczny


Ogólna klauzula informacyjna dla klientów inspektoratu

Treść klauzuli

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.        administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włoszczowie, ul. Żwirki 2, 29-100 Włoszczowa

2.        kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ,możliwy jest pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora

3.        Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włoszczowie może przetwarzać Pani/Pana dane w celu

          Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Powiaty Inspektorat Weterynarii we Włoszczowie, nałożonego mocą prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególności

o         Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej,

o         Ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r.  o produktach pochodzenia zwierzęcego,

o         Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

o         Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych  zwierząt,

o         Ustawą z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach,

o         Ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

o         Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

o         Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

o         Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

          Wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włoszczowie

          Wykonania zawartej z Panią/Panem umowy

          Realizacji Pani/Pana zgody

4.        Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

          Pani/Pan jako Strona postępowania, jako Wnioskodawca, Pani/Pana pełnomocnicy

          Inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa

          Podmioty przetwarzające zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych

5.        Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania , w tym również obowiązku archiwizacyjnego obowiązującego u Administratora

6.        Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

7.        W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

8.        Ma Pani/pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

9.        Podanie danych osobowych jest:

          Dobrowolne, ale jest konieczne do zawarcia umowy, załatwienia sprawy

          Obowiązkowe- w zakresie wymaganym ustawodawstwem